شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ ۰۱:۱۸
اسلایدر مدرسه برای صفحه نخست

نتایج درخشان کنکور ۱۴۰۰ دبیرستان دخترانه فرزانگان بوشهر

نتایج درخشان کنکور دبیرستان دخترانه فرزانگان بوشهر 🛑🛑🛑
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

🛑 تجربی

🎓🌹 هانیه رستمی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران

🎓🌹 ایدا احسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

🎓🌹 فاطمه پاکار پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

🎓🌹 پرستش طهماسبی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

🎓🌹 هلیا عالی زاده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

🎓🌹 فاطمه خلیلی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

🎓🌹 یکتا پرستش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

🎓🌹 شیدا شمسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

🎓🌹 زهرا حیدری دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

🎓🌹 مهرناز قاسمی دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

🎓 🌹 الهه عاشوری نژاد پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

🎓🌹 کیمیا تنگستانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

🎓🌹 سیده فاطمه حسینی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

🎓🌹 سپیده یزدانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

🎓🌹 آرمیتا یزدان خواه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

🎓🌹 نگار احمدی دارو سازی دانشکاه علوم پزشکی بند رعباس

🎓🌹 سکینه مقدس نیا تغذیه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

🎓🌹 مارال آرمند اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

🌺🌺🌺🌺🌺🌺

🔴🔴 ریاضی

🎓🌹 نادیا بناری مهندسی برق دانشگاه تهران

🎓🌹 آناهیتا حیدری کامپیوتر خوارزمی

🎓🌹 سارا باسیرو ریاضیات دانشگاه امیرکبیر تهران

🎓🌹 مینا شامانی پلیمر دانشگاه امیر کبیر تهران

🎓🌹 زهرا جفا کش فیزیک اصفهان

🎓🌹 فائزه ابراهیمی مهندس کامپیوتر دانشگاه شیراز

🎓🌹 مریم جاویدی مهندسی شیمی دانشگاه شیراز

🎓🌹 مریم محمد زاده آمار دانشگاه خلیج فارس بوشهر

🌺🌺🌺🌺
انسانی

🎓🌹 الهه باستین اقتصاد دانشگاه خلیج فارس بوشهر

🎓🌹 مائده شریفات روان خشناسی دانشگاه تهران

🎓🌹 زهرا گزدرازی دبیری ادبیات دانشگاه شیراز

🎓🌹 زهرا جمالی روان شناسی دانشگاه کاشان

🎓🌹 فاطمه خرمی مشاوره دانشگاه فرهنگیان شیراز

تماس با ما

آدرس:
بوشهر- خیابان ورزش -روبروی خانه معلم
تلفن:
33340085- 33350501
فکس :33350500

ویدئو

تمامی حقوق این وب سایت برای دبیرستان فرزانگان بوشهر محفوظ است.

Template Design:Dima Group